alle rechtbanken beschikbaar via DPA-deposit

Alle rechtbanken – van de politierechtbank in Aalst tot het vredegerecht van Zaventem – zijn opgenomen in DPA-deposit. U kan ook rechtbanken via DPA-deposit bereiken die niet onder Justitie vallen, denk maar aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Werken die rechtbanken digitaal (via E-deposit) dan kan u ook via DPA-deposit elektronisch conclusies en stukken verzenden. Werken ze nog niet digitaal, dan kan u kiezen uit andere kanalen:

  • Fax
  • Brief
  • Aangetekende zending

Uw voordeel?

U verzendt naar die rechtbanken via die verschillende kanalen in één beweging, vanuit één omgeving. Lees de andere voordelen van DPA-deposit in dit artikel.

Welke rechtbanken kan u nu al digitaal bereiken?

Rechtbanken waar u niet digitaal kan neerleggen, kan u steeds via een van de andere kanalen van DPA-deposit bereiken.