alle rechtbanken beschikbaar via DPA-deposit

Alle hoven en rechtbanken zijn opgenomen als mogelijke bestemmeling in DPA-deposit.

Werken die rechtbanken digitaal (via het e-deposit systeem van FOD Justitie) dan kan u ook via DPA-deposit elektronisch conclusies, stukken en andere correspondentie verzenden. Voor de minderheid aan griffies die nog niet digitaal werken kan u via DPA-deposit een neerlegging doen per (aangetekende) brief, die dan met bpost verzonden worden.

U kan ook een aantal administratieve rechtscolleges via DPA-deposit bereiken, denk maar aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Uw voordeel?

U verzendt naar die rechtbanken via die verschillende kanalen in één beweging, vanuit één omgeving. Lees de andere voordelen van DPA-deposit in dit artikel.

Welke rechtbanken kan u nu al digitaal bereiken?