10 DPA-misverstanden uit de wereld geholpen

Misverstand 1: DPA vervangt E-deposit DPA is een initiatief van beide communautaire Ordes, goedgekeurd door alle Belgische balies, om de elektronische communicatie van de advocaten te vergemakkelijken. Het DPA-platform wordt vooral gefinancierd door leningen bij alle balies. De eerste toepassingen van DPA zijn de advocatenkaart, de gemeenschappelijke bron van advocatengegevens (CAB, common address book), de […]

Koninklijk Besluit DPA-deposit gepubliceerd

Vandaag werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd (KB van 16/10/2018 tot wijziging van KB van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter Ger.W.). Dat bepaalt dat de minister van Justitie kan opleggen aan bepaalde beroepsgroepen om de door hun beroepsorganisatie beheerde informaticasystemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de informaticasystemen van Justitie, […]

Nieuwe release DPA-deposit

DPA-deposit is continu in beweging. Intussen bracht een nieuwe release weer enkele belangrijke wijzigingen met zich mee die leidden tot een doorgedreven automatisering van uw online deposit. Nieuwe release met extra informatie per zaak De grootste wijziging houdt in dat u bij bepaalde rechtbanken een overzicht krijgt van de zaken waarbij u betrokken bent. U […]

Van A tot Z: deze rechtbanken zijn beschikbaar via DPA-deposit

Alle hoven en rechtbanken zijn opgenomen als mogelijke bestemmeling in DPA-deposit. Werken die rechtbanken digitaal (via het e-deposit systeem van FOD Justitie) dan kan u ook via DPA-deposit elektronisch conclusies, stukken en andere correspondentie verzenden. Voor de minderheid aan griffies die nog niet digitaal werken kan u via DPA-deposit een neerlegging doen per (aangetekende) brief, […]