manueel of elektronische handtekenen in RegSol

Op 1 mei 2018 trad boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek Economisch Recht in werking. Door enkele technische aanpassingen aan het Register kan u nu elektronisch handtekenen.

Elektronisch handtekenen

Boek XX vermeldt in artt. XX.11 en XX.2-27° dat elke handeling die een handtekening vereist volledig digitaal kan, zolang een gekwalificeerde elektronische handtekening gebruikt wordt. Daarom is er een nieuwe documentenstroom in het Register, waarbij u 2 opties hebt:

  1. Een document uploaden dat reeds is ondertekend met de hand of met behulp van eigen elektronische middelen.
    ! Let er hierbij op dat de documenten getekend werden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
  2. Gebruikmaken van de applicatie in RegSol om elektronisch te tekenen
    ! Advocaten tekenen met hun advocatenkaart, andere gebruikers met de eID.

Van de meer dan 20.000 elektronische handtekeningen die we sinds de lancering registreerden, waren er 150 per dag via de advocatenkaart en 300 via de eID.

Enkele aandachtspunten om problemen bij het ondertekenen te vermijden

  • Een advocatenkaart heeft 2 pincodes: een voor authenticatie en een voor de handtekening. Let erop dat u de juiste pincode gebruikt voor de handtekening, anders kan uw kaart geblokkeerd worden. U heeft de pincode voor de handtekening normaal genoteerd in het vak QES van het document dat uw oorspronkelijke codes bevat.
  • Let erop dat uw ondertekeningscertificaat geactiveerd is. Indien u het bericht krijgt dat uw pincode onjuist is, hoewel u de juiste code ingaf, kan het zijn dat uw certificaat niet geactiveerd is. Controleer bij uw balie of het certificaat geactiveerd is en laat het alsnog activeren indien nodig.
  • Wie gebruik maakt van een systeem op basis van Citrix of Terminal Server, moet zijn informaticadienst vragen het volledige package system te installeren van de handtekeningsoftware connective, beschikbaar via deze link: https://plugin.connective.eu/.

Vragen over de advocatenkaart? Bekijk zeker de FAQ.

Publiceren in het Belgisch Staatsblad

Om de taak van de curatoren te vergemakkelijken en hun werkingskosten te verminderen, kunnen ze nu via RegSol publiceren in het Belgisch Staatsblad. De eerste elektronische publicaties verschenen in het Belgisch Staatsblad op vrijdag 25 mei 2018. Sindsdien werden de publicaties steeds sneller behandeld door het Staatsblad.