1 jaar RegSol1 jaar geleden ging het Centraal Register Solvabiliteit van start. Meer dan 3.000 gebruikers beheren sindsdien in het Register meer dan 35.500 openstaande faillissementen. 19.000 schuldeisers hebben het afgelopen jaar meer dan 140.000 elektronische aangiftes van schuldvordering ingediend.

De lancering was een immense uitdaging en we zijn er nog lang niet. RegSol wordt continu geüpdatet om zo goed mogelijk aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Afgelopen maand zijn er bijvoorbeeld veel wijzigingen gebeurd om het Register klaar te stomen voor Boek XX.

Aanpassingen als voorbereiding op Boek XX

  • eenmaking van de inbox van de griffie, de inbox van het parket en de to do-lijst
  • tegel ‘recente wijzigingen’
  • dagelijkse e-mail met alle procedures in het Register, alle nieuwe aanstellingen en het identificatienummer van de schuldvordering
  • tegel ‘communicatie’ om via het Register te communiceren
  • vernieuwing publieke website

Gekwalificeerde elektronische handtekening vanaf 1 mei

Boek XX bepaalt dat elk document elektronisch ondertekend kan worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Die handtekening is van het hoogste niveau, zoals bepaald in de Europese verordening eIDAS (910/2014). Tools in het Register laten de gebruikers toe om te ondertekenen met het vereiste veiligheidsniveau.