Ondertekening protocol informatisering advocatuurOp 20 februari 2018 ondertekenden de Orde van Vlaamse Balies, de Ordre des barreaux francophones et germanophone en Diplad een protocol informatisering. Daarmee leggen ze specifieke afspraken vast voor een intense samenwerking op het vlak van informatisering van de advocatuur.

Vooraf: protocol informatisering Justitie

Aan de basis van dit protocol ligt een ander, ruimer protocol. Dat van 22 juni 2017 tussen verschillende juridische beroepen en de minister van Justitie. Samen beslisten ze voor een langdurige en constructieve aanpak te gaan op het vlak van uitwisseling van informatie en ervaring. Het doel? De transitie naar een digitale justitie mogelijk te maken.

Digitale justitie? Digitale advocatuur!

Op basis van dat protocol van 2017 hebben beide Ordes zich nu verbonden om samen:

  • IT‐diensten te ontwikkelen die advocaten toegang geven tot de diensten die de FOD Justitie ontwikkelt
  • zelf diensten te ontwikkelen

Alle advocaten hebben er baat bij dat de Ordes dit gemeenschappelijk aanpakken. Justitie is een federale materie en zowel technisch als financieel is een samenwerking interessant.

Concrete projecten

De eerste resultaten van die samenwerking tonen zich nu al. DPA-deposit, RegSol en de advocatenkaart zijn de eerste in een lange reeks. U las er ook al over in vorige posts.

DPA-deposit

Een online platform waarlangs u in slechts enkele stappen stukken en conclusies kan verzenden naar de rechtbank, een confrater of een cliënt. U verliest geen tijd door aan te schuiven in de file op weg naar de griffie en moet op het laatste moment geen confrater meer vragen om in uw plaats documenten neer te leggen. U doet die zaken gewoon thuis of op kantoor, van achter uw computer. Bovendien behoudt u met DPA-box ook een overzicht van alle neerleggingen die door u of in uw naam werden gedaan.

RegSol

Op het online platform RegSol kunnen curatoren kunnen hun faillissementen online beheren.

Advocatenkaart

De advocatenkaart hebt u nodig om van die eerste twee diensten gebruik te maken. Aanmelden op DPA-deposit en RegSol doet u met de advocatenkaart. Die garandeert dat u advocaat bent. Verder is de kaart ook uw toegangsbewijs voor de gerechtsgebouwen en de gevangenissen.