J-Box laat nog even op zich wachten

FOD Justitie liet ons weten dat de start van de uitrol van de J-Box een beetje vertraging oploopt omdat “na het testen van de laatste update is gebleken dat een aantal functionaliteiten onvoldoende optimaal functioneren”. De start van de uitrol is daarom verplaatst naar begin september. Dat geeft u dus nog ruim de tijd om […]

J-Box zet nieuwe stap in digitalisering

Wat is het? De J-Box is een elektronische brievenbus die ter beschikking staat van elke advocaat die dit wenst. Hierin kan hij/zij aangetekende digitale zendingen van griffies en andere juridische actoren zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders ontvangen. De J-Box staat dan ook in verbinding met het e-Box netwerk van FOD Justitie. Hoe werkt het? Het gebruik […]

Faxkanaal voor de neerlegging van documenten bij hoven en rechtbanken via DPA-deposit wordt afgesloten

Vanaf 19 februari 2019 zal het faxkanaal voor de neerlegging van documenten bij hoven en rechtbanken via DPA-deposit afgesloten worden. Waarom deze beslissing? De fax is een verouderd en nog weinig gebruikt communicatiemiddel en niet alle rechtbanken zijn nog per fax bereikbaar. Meer en meer griffies geven de voorkeur aan het digitale kanaal, dat de […]

Elektronisch handtekenen met de advocatenkaart

De advocatenkaart is of kan voorzien worden van een gekwalificeerd elektronisch handtekeningcertificaat. Daarmee kunnen advocaten o.a. een pdf-document elektronisch ondertekenen. De elektronische handtekening is juridisch (minstens) even rechtsgeldig als de papieren handtekening. Doordat gekozen werd voor een gekwalificeerd handtekeningcertificaat, is de handtekening bovendien onbetwistbaar rechtsgeldig binnen de volledige EU, conform de gekwalificeerde elektronische handtekening opgenomen […]

10 DPA-misverstanden uit de wereld geholpen

Misverstand 1: DPA vervangt E-deposit DPA is een initiatief van beide communautaire Ordes, goedgekeurd door alle Belgische balies, om de elektronische communicatie van de advocaten te vergemakkelijken. Het DPA-platform wordt vooral gefinancierd door leningen bij alle balies. De eerste toepassingen van DPA zijn de advocatenkaart, de gemeenschappelijke bron van advocatengegevens (CAB, common address book), de […]

DPA stap voor stap

Nog niet geheel vertrouwd met het DPA en zijn toepassingen? Dan kunt u aan de slag met dit stappenplan. Voorbereiding 1) U heeft een advocatenkaart aangevraagd Ja: Ga naar stap 2 Neen: Vraag uw kaart aan via deze link. Zorg er eerst voor dat uw facturatiegegevens correct staan ingevuld. 2) U ontving na de aanvraag […]