DPA-deposit versus e-deposit

Veel advocaten vragen ons vaak wat het verschil is tussen e-Deposit en DPA-Deposit. Ziehier een grafische voorstelling:   Beveiligde toegang met authenticatie via advocatenkaart Verstuur met één klik naar alle kanalen Up-to-date adresgegevens van alle Belgische rechtbanken en advocaten Alle ontvangen en verzonden documenten worden bewaard en zijn raadpleegbaar in uw DPA-Box Duidelijk overzicht van […]

J-Box laat nog even op zich wachten

FOD Justitie liet ons weten dat de start van de uitrol van de J-Box een beetje vertraging oploopt omdat “na het testen van de laatste update is gebleken dat een aantal functionaliteiten onvoldoende optimaal functioneren”. De start van de uitrol is daarom verplaatst naar begin september. Dat geeft u dus nog ruim de tijd om […]

J-Box zet nieuwe stap in digitalisering

Wat is het? De J-Box is een elektronische brievenbus die ter beschikking staat van elke advocaat die dit wenst. Hierin kan hij/zij aangetekende digitale zendingen van griffies en andere juridische actoren zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders ontvangen. De J-Box staat dan ook in verbinding met het e-Box netwerk van FOD Justitie. Hoe werkt het? Het gebruik […]

Faxkanaal voor de neerlegging van documenten bij hoven en rechtbanken via DPA-deposit wordt afgesloten

Vanaf 19 februari 2019 zal het faxkanaal voor de neerlegging van documenten bij hoven en rechtbanken via DPA-deposit afgesloten worden. Waarom deze beslissing? De fax is een verouderd en nog weinig gebruikt communicatiemiddel en niet alle rechtbanken zijn nog per fax bereikbaar. Meer en meer griffies geven de voorkeur aan het digitale kanaal, dat de […]

Elektronisch handtekenen met de advocatenkaart

De advocatenkaart is of kan voorzien worden van een gekwalificeerd elektronisch handtekeningcertificaat. Daarmee kunnen advocaten o.a. een pdf-document elektronisch ondertekenen. De elektronische handtekening is juridisch (minstens) even rechtsgeldig als de papieren handtekening. Doordat gekozen werd voor een gekwalificeerd handtekeningcertificaat, is de handtekening bovendien onbetwistbaar rechtsgeldig binnen de volledige EU, conform de gekwalificeerde elektronische handtekening opgenomen […]