nieuwe release DPA-deposit voor de zomer zorgt voor doorgedreven automatisering van de depositDPA-deposit is continu in beweging. Intussen bracht een nieuwe release weer enkele belangrijke wijzigingen met zich mee die leidden tot een doorgedreven automatisering van uw online deposit.

Nieuwe release met extra informatie per zaak

De grootste wijziging houdt in dat u bij bepaalde rechtbanken een overzicht krijgt van de zaken waarbij u betrokken bent. U ziet alle zaken van het door u geselecteerde kalenderjaar maar kan ook filteren op een zoekterm. Per zaak vindt u details, zoals rolnummer (in alle gekende varianten), eisers en verweerdersinleidingsdatum en aard van de zaak. Op die manier kan u heel eenvoudig de juiste zaak selecteren om uw deposit te doen, ook als u uw rolnummer niet meteen bij de hand hebt.

Bijkomende wijziging is dat het platform u helpt bij de keuze van het verzendingskanaal. Als een rechtbank digitaal stukken en conclusies kan ontvangen, zal dat digitale kanaal automatisch aangevinkt staan. De overige kanalen worden dan onbeschikbaar, want ze zijn sowieso minder efficiënt en zouden enkel bijkomende kosten veroorzaken. Voor het digitale kanaal worden immers geen extra kosten aangerekend, zoals wel het geval is bij brief en fax.

Feedback van de gebruikers

Via user groups verzamelen we inzichten en feedback van de gebruikers-advocaten. Zij kunnen vanuit de praktijk aangeven hoe we onze applicaties beter kunnen laten aansluiten op de werking van het advocatenkantoor. Zo werken we voor volgende versies ook nog aan deze extra’s:

  • bepaalde transacties op het platform delegeren aan medewerkers (niet-advocaten)
  • vonnissen en arresten ontvangen via de DPA-box
  • documenten versturen naar administratieve rechtscolleges

Digitaal sowieso via DPA-deposit

Begin deze zomer wordt een Koninklijk Besluit verwacht waardoor advocaten dan enkel nog via DPA-deposit online neerleggingen kunnen doen.

Die maatregel is ingegeven door de noodzaak om een hoger niveau van cybersecurity te implementeren, onder andere door een striktere authenticatie van de neerleggende advocaat. Het KB wordt gesteund door OVB en OBFG. Dat past in het kader van de uitbouw van het DPA tot een portaal voor veilige communicatie van de advocaten specifiek ook met de hoven en rechtbanken.

Als advocaat kan u uiteraard wel nog fysiek neerleggen op de griffie, of andere niet-digitale kanalen voor verzending gebruiken.

Ook voor die rechtscolleges die nog geen digitale neerlegging aanvaarden, kan u via DPA uw conclusies en stukken van achter uw pc versturen. Zo bespaart u een verplaatsing naar de griffie. Daartoe zijn er de diensten die we via de centrale faxserver of de gewone of aangetekende postdiensten van onze partner Unified Post aanbieden.