Tegen eind dit jaar zou u bij bijna elke Belgische rechtbank via het elektronische kanaal van DPA-deposit moeten kunnen neerleggen. U kan bovendien niet enkel stukken en conclusies neerleggen, maar ook het nieuwe type ‘brief aan de rechtbank’.

Nieuwe rechtbanken

Justitie rolt haar centraal depositsysteem bij steeds meer rechtbanken uit. Zo zullen tegen eind 2018 de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijk) aangesloten zijn. Dat betekent dat u die rechtbanken ook via het elektronische kanaal van DPA-deposit kan bereiken. DPA-deposit maakt gebruik van de technologie van het depositsysteem van justitie om digitaal neer te leggen.

Bekijk hier welke rechtbanken u nu al digitaal kan bereiken.

Waarom u de E-deposit website dan niet meer zelf zal kunnen gebruiken?

Omdat er binnenkort een KB gepubliceerd zal worden dat bepaalt dat advocaten enkel nog via DPA-deposit elektronisch kunnen neerleggen. DPA-deposit biedt ten opzichte van E-deposit namelijk enkele belangrijke garanties – de authenticiteit van de gegevens door in te loggen met de advocatenkaart – en voordelen – in één beweging documenten verzenden naar meerdere partijen. DPA-deposit is één onderdeel van het DPA-platform dat in de toekomst de basis vormt van de verdere digitalisering van het advocatenberoep.

De voordelen van DPA-deposit

  1. Up-to-date adresgegevens van alle Belgische rechtbanken en advocaten
  2. Online neerlegging mogelijk bij bijna elke Belgische rechtbank
  3. Assistentie in de applicatie bij het ingeven van het correcte rolnummer
  4. Duidelijk overzicht van de status van uw neerlegging in de DPA-box
  5. Integratie met verschillende kantoorsoftwarepakketten (neem contact op met uw softwareleverancier voor meer info)
  6. Delegatie naar uw kantoormedewerkers (nabije toekomst)
  7. Gelijktijdige verzending naar confraters en andere belanghebbenden

Nieuw documenttype ‘brief aan de rechtbank’

Om ook uw briefwisseling naar de rechtbank te digitaliseren, ondersteunen we een nieuw documenttype in DPA-deposit. U kan nu ook het type ‘brief aan de rechtbank’ selecteren bij het opladen van uw documenten. Op die manier kan u rolnummer gerelateerde documenten andere dan conclusies of stukken verzenden naar de rechtbank, zoals de aanvragen tot vaststelling van een zittingsdatum. Voor een belangrijk aantal rechtbanken komen die documenten via elektronische weg rechtstreeks in het systeem van de griffie terecht, en krijgt u het ontvangstbewijs ook digitaal.