Vanaf nu zijn bijna alle rechtbanken van eerste aanleg gekoppeld met het DPA-platform. Ook de vredegerechten, de arbeidsrechtbanken en de familie- en jeugdrechtbanken zijn gekoppeld. Dat betekent dat u bij die rechtbanken documenten neer kan leggen via het elektronisch kanaal.

Van de 471 beschikbare rechtbanken in DPA-deposit, kan u er bij 399 neerleggen via het elektronische kanaal.

  • alle vredegerechten
  • alle hoven van beroep
  • alle arbeidshoven
  • alle ondernemingsrechtbanken
  • alle arbeidsrechtbanken
  • alle politierechtbanken (burgerlijk)
  • alle rechtbanken eerste aanleg (burgerlijk, familierechtbank en jeugdrechtbank)

(nog-) Niet gekoppelde rechtbanken:

  • politierechtbank (correctioneel)
  • rechtbank eerste aanleg (correctioneel en griffie onderzoek en raadkamer)

>> Hier vindt u een uitgebreid overzicht van alle rechtbanken. 

Hoe elektronisch neerleggen?

Selecteer in DPA-deposit de rechtbank waarnaar u documenten wil versturen en geef een passend rolnummer in. DPA valideert het rolnummer bij Justitie. Dat betekent dat er achterliggend wordt nagekeken of het om een bestaand en gekend rolnummer gaat. Indien het rolnummer herkend wordt, is het elektronische kanaal automatisch aangevinkt. De overige kanalen zijn uitgegrijsd. U kan ze niet meer selecteren. Daardoor blijft de kostprijs beperkt tot de basisprijs die u betaalt voor een neerlegging via het DPA-platform: 9 euro voor conclusies en 6 euro voor stukken (eenmalige prijs, onafhankelijk van het aantal documenten of pagina’s).