Gerechtsgebouw Antwerpen - Vlinderpaleis

Vanaf 1 februari 2018 wordt de advocatenkaart aanvaard als vrijstelling voor de scanstraat in het Vlinderpaleis in Antwerpen. Wie zich met zijn advocatenkaart aanbiedt, moet niet langs daar passeren voor toegangscontrole. Vraag daarom vandaag nog uw advocatenkaart aan, of haal ze op op uw baliesecretariaat met uw pin- en pukcode.

De scanstraat in het Vlinderpaleis te Antwerpen werd in december 2017 overgenomen door de FOD Justitie. Een private bewakingsonderneming staat in voor de toegangscontrole en oefent toezicht uit op de. Alle bezoekers worden aan de toegang gecontroleerd, wat de veiligheid in het gerechtsgebouw verhoogt.

Bij vertoon van een geldige advocatenkaart aan de hoofdingang wordt u vrijgesteld van de controle door de scanstraat.

Advocatenkaart nog niet aangevraagd? 

Vraag vandaag nog uw kaart aan.

U kan ze niet alleen gebruiken voor toegang tot het gerechtsgebouw, maar kan er ook online stukken en conclusies mee neerleggen via DPA-deposit, als curator aanmelden op RegSol en binnenkort opzoekingen mee doen in het Rijksregister.

Meer weten over de toepassingen van de advocatenkaart.

Tijdelijke overgangsmaatregel in januari

Aangezien de advocatenkaarten met enige vertraging worden afgeleverd, voorziet de FOD Justitie in een tijdelijke overgangsperiode. In januari worden ook de papieren CCBE-pasjes nog aanvaard aan de scanstraat van Antwerpen, indien de geldigheidsdatum niet verstreken is.

Vanaf 1 februari 2018 worden alleen de nieuwe advocatenkaarten aanvaard als vrijstelling voor de scanstraat. Indien u zo’n advocatenkaart niet kunt voorleggen, zult u alsnog via de scanstraat moeten gaan.

Ook andere gerechtsgebouwen zullen gelijkaardige systemen instellen.