Koninklijk Besluit DPA-deposit gepubliceerdVandaag werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd (KB van 16/10/2018 tot wijziging van KB van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter Ger.W.). Dat bepaalt dat de minister van Justitie kan opleggen aan bepaalde beroepsgroepen om de door hun beroepsorganisatie beheerde informaticasystemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de informaticasystemen van Justitie, zoals e-Deposit en e-Box.

Om dit te concretiseren voor de advocatuur volgde meteen een Ministerieel Besluit, dat van DPA-deposit het enige systeem maakt dat advocaten kunnen benutten voor het elektronische neerleggen van stukken en conclusies. KB en MB treden onmiddellijk in werking.

KB DPA-deposit

DPA is het online uitwisselingsplatform waarlangs u digitaal conclusies, bewijsstukken en andere documenten verzendt naar alle Belgische hoven en rechtbanken. In één beweging stuurt u die documenten ook naar confraters en derde partijen. Het platform werd ontwikkeld door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone, met de steun van Justitie.

Veilig portaal

Begin september drukte de Gegevensbeschermingsautoriteit in een advies nog haar bezorgdheden uit over o.a. de veiligheid van het DPA-platform. Naar aanleiding van dat advies overlegden beide Ordes intens met Justitie. Ze volgden het advies over de gehele lijn. Toegang via het DPA-platform biedt bijkomende zekerheden over de hoedanigheid, de mandaten en de toegangsmachtigingen van de advocaat als gebruiker van de systemen van Justitie.

De inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit leidt er concreet toe dat, als u conclusies, stukken, memories en begeleidende brieven wil neerleggen via een elektronische weg, u daarvoor DPA-deposit gebruikt. Neerleggen op de griffie kan u uiteraard ook nog doen.

Door een strikte authenticatie van de neerleggende advocaat, via de advocatenkaart, wordt een hoger niveau van cybersecurity gegarandeerd. Ook kantoormedewerkers kunnen binnenkort aanloggen op het platform om in uw opdracht documenten neer te leggen op een beveiligde manier.

Enkele DPA-features op een rijtje

 1. Up-to-date adresgegevens van alle Belgische rechtbanken en advocaten
 2. Online neerlegging mogelijk bij bijna elke Belgische rechtbank
 3. Assistentie in de applicatie bij het ingeven van het correcte rolnummer
 4. Duidelijk overzicht van de status van uw neerlegging in de DPA-box
 5. Integratie met verschillende kantoorsoftwarepakketten (voor meer informatie, neem contact op met uw softwareleverancier)
 6. Delegatie naar kantoormedewerkers
 7. Gelijktijdige verzending naar confraters, cliënten en derden

Test het zelf op https://secure.dp-a.be/deposit.

Enkele veelgestelde vragen over DPA

1) Waarom zou ik DPA-deposit gebruiken?

DPA-deposit fungeert als een veilige toegang tot E-deposit. Doordat u aanmeldt met uw advocatenkaart, is uw hoedanigheid als actieve neerleggende advocaat gegarandeerd. Daarnaast kan u:

 • meerdere documenten tegelijk opladen en verzenden
 • naar meerdere partijen verzenden in één beweging
 • elke Belgische rechtbank bereiken, via minstens één kanaal
 • een duidelijk overzicht van de status van uw neerlegging overzien in uw DPA-box

Verschillende aanbieders van softwarepakketten werken aan een integratie van hun software met het DPA-platform – enkelen bieden dit nu al aan – wat u een aanzienlijke administratieve tijdswinst kan opleveren in uw dagelijkse praktijk.

2) Waarom moet ik hiervoor betalen?

Het DPA hanteert als business model een systeem van remuneratie voor prestaties (de gebruiker betaalt), die de verdere ontwikkelings- en onderhoudskosten van het DPA zal kunnen dragen. Zo bouwen we het DPA uit tot een centraal communicatieplatform tussen advocaten en andere juridische actoren.

3) Hoe wordt de veiligheid van de verzonden en ontvangen gegevens gegarandeerd?

Doordat u op het platform aanmeldt met uw advocatenkaart is een hoog niveau van cybersecurity gegarandeerd. DPA wordt overigens uitgebouwd en beheerd met bescherming van persoonsgegevens als een primaire bezorgdheid. Er werden met alle leveranciers overeenkomsten gesloten (raamovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten, verwerkersovereenkomsten SLA’s etc.), en ook zij hebben zich geëngageerd om GDPR-compliant te werken.

4) Waarom ontwikkelen de Ordes dit platform? Is dat geen taak van Justitie?

De Ordes ontwikkelden het DPA-platform in navolging van het protocol van 2016 tussen de verschillende juridische beroepen en Justitie. Daarin staan duidelijke afspraken over digitale uitwisseling van informatie via centrale platformen. Het DPA-platform, met haar verschillende applicaties, vormt een onderdeel van de uitvoering van dat protocolakkoord.

Meer veelgestelde vragen en antwoorden vindt u hier.