Wat is het?

De J-Box is een elektronische brievenbus die ter beschikking staat van elke advocaat die dit wenst. Hierin kan hij/zij aangetekende digitale zendingen van griffies en andere juridische actoren zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders ontvangen. De J-Box staat dan ook in verbinding met het e-Box netwerk van FOD Justitie.

Hoe werkt het?

Het gebruik van de J-Box verloopt in drie stappen:

  1. De hoofdgriffier verstuurt met behulp van de J-Box, eerder gekend als e-Box, een elektronische aangetekende zending naar de betrokken advocaat.
  2. Deze ontvangt een mail met de melding dat er een zending is toegekomen.
  3. De advocaat meldt zich aan op het DPA-platform met zijn Advocatenkaart en kan het bericht openen, printen en downloaden. Het ontvangen van zendingen is kosteloos. Aan het openen of onderhouden van de J-Box zijn evenmin kosten verbonden.

En wat met de veiligheid?

Het gebruik van de J-Box is niet alleen snel, het beantwoordt ook aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Zo gebeurt het inloggen uitsluitend via de Advocatenkaart.

Hoe maak ik een J-Box aan?

Via de DPA-applicatie dient de aanmaak van de J-Box eerst aangevraagd te worden. Dit kan dus enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de advocaat waardoor DPA het recht krijgt deze elektronische zendingen in naam en voor rekening van de advocaat in ontvangst te nemen. De J-Box beantwoordt aan de vereisten van het KB van 16 juni 2016. In die zin beantwoordt een verzending via J-Box aan de voorwaarden van een aangetekende brief met ontvangstbewijs of van een gerechtsbrief.

Krijgt een advocaat met een J-Box al zijn vonnissen en arresten hierin?

Eens de griffie hiertoe in staat is en de advocaat zijn J-Box heeft aangevraagd , zal systematisch gebruik worden gemaakt van de J-Box van de Advocaat.