Vanaf 19 februari 2019 zal het faxkanaal voor de neerlegging van documenten bij hoven en rechtbanken via DPA-deposit afgesloten worden.

Waarom deze beslissing? De fax is een verouderd en nog weinig gebruikt communicatiemiddel en niet alle rechtbanken zijn nog per fax bereikbaar. Meer en meer griffies geven de voorkeur aan het digitale kanaal, dat de werklast vermindert en waarvoor een duidelijk wettelijk kader bestaat.
Uiteraard blijven de overige kanalen van DPA-deposit ter beschikking: elektronisch of per (aangetekende) brief.