Algemeen

Het Centraal Register Solvabiliteit is een digitaal platform voor insolventiedossiers.  
Rechtbanken (rechters, rechter-commissarissen, gedelegeerd rechters en griffiers), curatoren, schuldenaars  en schuldeisers kunnen de belangrijkste documenten van een insolventiedossier online aanmaken, opslaan, ondertekenen en uitwisselen.

Het Centraal Register Solvabiliteit, Regsol, wordt beheerd door de communautaire ordes van advocaten van België, met name de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en L’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG).

Het gebruik van het register veronderstelt de aanvaarding van het gebruiksreglement. U kan het gebruiksreglement vinden door op “gebruiksreglement” te klikken onderaan rechts op de homepagina, of hier.

Het register is een authentieke gegevensbron. Het register:

 • digitaliseert de papieren insolventiedossiers die ondergebracht werden bij de ondernemingsrechtbanken.
 • digitaliseert de aangiftes van faillissement, de verzoeken voor gerechtelijke reorganisatieprocedures en de aangiftes van schuldvordering. Minnelijke akkoorden die buiten de gerechtelijke reorganisatieprocedure gesloten werden, kunnen in het register opgeladen worden.
 • faciliteert de communicatie tussen alle actoren van het insolventiedossier
 • biedt de bij wet bepaalde inzage aan alle mogelijke betrokkenen bij het insolventiedossier.

Faillissementswet van 1 december 2016 en Boek XX Insolventie van Ondernemingen (Wet van 11 augustus 2017)

Ingevolge de Wet van 1 december 2016 werd de bestaande Belgische faillissementswetgeving gewijzigd en gebeurt vanaf dan de afwikkeling van het faillissementsdossier elektronisch via DPA-RegSol.

Ingevolge de Wet van 11 augustus 2017 wordt, door de invoering van Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht (WER), het register vanaf 1 mei 2018 verder uitgebreid en worden volgende functies opgenomen:

 • het digitaal indienen van de aanvraag faillissement, en de volledige proceduriële afwikkeling van het faillissement;
 • het digitaal neerleggen van het minnelijk akkoord dat werd afgesloten tussen een aantal partijen, en dit buiten de rechtbank en elke procedure;
 • het digitaal aanvragen van een gerechtelijke reorganisatieprocedure (minnelijk akkoord, collectief akkoord of overdracht) en de volledige proceduriële afwikkeling ervan.
   

De relevante wetteksten vindt u hier:

Het opzoeken van een dossier in RegSol.be, het indienen van een schuldvordering of de aangifte van een faillissement is gratis. Ook de opvolging van de dossiers waarin u betrokkene bent, hetzij als schuldeiser of als derde belanghebbende, is gratis.

De aanvraag van een gerechtelijke reorganisatieprocedure is betalend. De wetgever heeft bepaald dat u een retributie moet betalen aan de beheerder van DPA-RegSol. Deze retributie wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit en bedraagt momenteel €298. Nadat u het aanvraagformulier hebt ingevuld en alle noodzakelijke documenten hebt opgeladen, komt u op een betaalpagina terecht. Uw aanvraag kan pas worden behandeld nadat u de betaling hebt uitgevoerd.

U dient er rekening mee te houden dat u nadien ook nog een griffierecht moet betalen, dat 20,00 € bedraagt.  Bij de bevestiging van uw indiening krijgt u het rekeningnummer van de griffie te zien waarop dit moet gestort worden.

Vanaf het ogenblik dat u een minnelijk akkoord buiten elke insolventieprocedure wenst neer te leggen in DPA-RegSol,  is bovendien een vergoeding, eveneens retributie genaamd, verschuldigd van 298 € voor de eerste twee jaren en vervolgens elk jaar, om de beheerskosten te dekken.

Voor het indienen van een aangifte van schuldvordering kan eveneens een retributie gevraagd worden: de retributie bedroeg aanvankelijk, vanaf 01.04.2017, 6 €. Vanaf 6 december 2018 werd deze retributie tot 0 herleid.

De retributie is niet onderworpen aan BTW. U krijgt enkel een ontvangstbewijs voor de betaling, geen factuur.
 

Een account aanmaken

Om toegang te krijgen tot www.regsol.be moet u eerst een account aanmaken.
U doet dat door op de Homepagina  te klikken op “Account aanmaken”. 
U vult uw gegevens in en kan zich dan registreren. 
Daarna ontvangt u een bevestigingsmail om uw account te activeren.  

Wat is CSAM?

CSAM is de toegangspoort tot een heleboel overheidsdiensten. Telkens wanneer u inlogt, vindt u een vertrouwde en betrouwbare omgeving. Aangezien CSAM ervoor zorgt dat iedereen dezelfde regels volgt en generieke diensten gebruikt, garandeert het systeem een hoog en constant veiligheidsniveau.

 • Met gebruik van CSAM inloggen in RegSol betekent = sterk authenticeren
 • Zonder gebruik van CSAM inloggen in RegSol = zwak authenticeren.
   

Advocaten die met hun advocatenkaart op regsol.be aanmelden, zijn ook sterk geauthenticeerd.

 

De zwakke authenticatie: hoe inloggen en wat kan u hiermee doen?

Hoe inloggen?

 • U logt in met uw e-mailadres en uw wachtwoord
   

Wat u kan doen in RegSol indien u zwak geauthenticeerd ingelogd bent:

 

  FAILLISSEMENTEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE-PROCEDURES MINNELIJK AKKOORD BUITEN DE RECHTBANK
Algemene informatie raadplegen van een dossier x x nvt
Een dossier indienen of voorbereiden als schuldenaar of als diens gemachtigde niet niet Enkel schuldeiser of schuldenaar
Een artikel toevoegen op de tijdslijn als schuldenaar of diens gemachtigde x x nvt
Toegang vragen tot een dossier x x nvt
Een vrijwillige interventie doen nvt niet nvt
Een verzoekschrift opladen om een  schuldvordering te betwisten nvt niet nvt
Een dossier raadplegen waar u toegang tot heeft x x x
Een SV voorbereiden, indienen en bewerken x nvt nvt
Een verjaringsstuitende schuldvordering indienen nvt x nvt

Sommige acties zal u niet kunnen uitvoeren. Indien u zwak bent ingelogd, zijn de toetsen voor de acties die u niet kan uitvoeren grijs ingekleurd in plaats van blauw.

 

De sterke authenticatie: hoe inloggen en wat kan u hiermee doen?


Hoe inloggen?

 • U logt in met een EID, Itsme of een advocatenkaart nadat uw rijksregisternummer of  het nummer van uw advocatenkaart  (éénmalig) “sterk” is ingelezen in uw account.
   

BELANGRIJK
Om sterk te kunnen authenticeren dient uw rijksregisternummer of  het nummer van uw advocatenkaart (in geval u wil inloggen met uw advocatenkaart) “sterk” ingelezen te zijn in uw account. 
Wat moet u daarvoor éénmalig doen?

 • Surf naar regsol.be en log in met uw emailadres en uw wachtwoord
 • Klik rechts bovenaan op uw naam
 • Ga naar gebruikersbeheer 
 • Klik op de blauwe knop “Wijzigen” bij uw persoonlijke gegevens
 •  Klik op “RRNR ophalen” of op “nummer advocatenkaart uitlezen”
   
 1. Voor éénmalig sterk inlezen van uw RRNR
  U wordt doorgestuurd naar CSAM waar u uw pincode moet opgeven
 2. Voor éénmalig sterk inlezen van het nummer van uw  advocatenkaart
  U wordt doorgestuurd naar Zetes waar u uw pincode moet opgeven
 • Eens uw RRNR/advocatenkaartnummer is ingelezen komt er een groen vinkje te staan naast uw RRNR/advocatenkaartnummer
 • Daarna moet u uitloggen en opnieuw inloggen met uw eID, itsme of advocatenkaart.
   

Wat u kan doen in RegSol indien u sterk geauthenticeerd ingelogd bent?
 

  FAILLISSEMENTEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE-PROCEDURES MINNELIJK AKKOORD BUITEN DE RECHTBANK
Algemene informatie raadplegen van een dossier x x nvt
Een dossier indienen of voorbereiden als schuldenaar of als diens gemachtigde x x x
Een artikel toevoegen op de tijdslijn als schuldenaar of diens gemachtigde x x nvt
Toegang vragen tot een dossier x x nvt
Een vrijwillige interventie doen nvt x nvt
Een verzoekschrift opladen om een  schuldvordering te betwisten nvt x nvt
Een dossier raadplegen waar u toegang tot heeft x x x
Een SV voorbereiden, indienen en bewerken x nvt nvt
Een verjaringsstuitende schuldvordering indienen nvt x nvt

Omdat de identiteit van de indiener erg belangrijk is bij bepaalde acties, kunnen ze vanaf 18/11/2019 enkel uitgevoerd worden na een sterke authenticatie.

Het gaat om de volgende acties in regsol.be:

Voor een faillissementsdossier:

 • een aangifte van faillissement indienen (of voorbereiden), als schuldenaar of als raadsman van de schuldenaar;
 • op de tijdslijn van het faillissementsdossier een artikel toevoegen, als schuldenaar of raadsman van de schuldenaar;
   

Voor een GRP-dossier:

 • een verzoekschrift voor een Gerechtelijke Reorganisatie Procedure indienen (of voorbereiden), als schuldenaar of als raadsman van de schuldenaar;
 • een actie uitvoeren onder hettabblad “schuldvorderingen”, als schuldeiser of raadsman van de schuldeiser;
 • een document/artikel toevoegen in de “tijdslijn” van het dossier, als schuldenaar of raadsman van de schuldenaar;
 • een verzoekschrift voor vrijwillige tussenkomst indienen, als derde of raadsman van een derde partij;
 • een verzoekschrift voor de betwisting of opname van een schuldvordering indienen, als schuldeiser of raadsman van de schuldeiser.
   

Voor een dossier van minnelijk akkoord buiten de rechtbank:

 • een nieuw dossier indienen.

Sommige acties kunnen na het inloggen met uw eID, maar zullen ook mogelijkblijven na toegang met uw mailadres en paswoord. De volgende acties in regsol.be kan u ook uitvoeren zonder een sterke authenticatie:

 • een openstaand dossier (faillissement of Gerechtelijke Reorganisatie Procedure) opzoeken en de basisgegevens van het dossier consulteren;
 • toegang vragen tot een dossier;
 • een dossier raadplegen waartoe u reeds toegang heeft;
 • in een faillissementsdossier: een aangifte van schuldvordering voorbereiden, indienen of aanpassen;
 • in een GRP-dossier: een verjaringsstuitende schuldvordering indienen.
   

Inloggen met uw advocatenkaart geldt als een “sterke” authenticatie. Daarom kan u, na het inloggen met uw advocatenkaart, op regsol.be acties uitvoeren die een sterke authenticatie vereisen. Na het inloggen met uw advocatenkaart zal u dus in regsol.be dezelfde functies kunnen gebruiken als na het inloggen via CSAM (met EID of itsme).

Om sterk geauthenticeerde acties te kunnen uitvoeren op regsol.be dient u:

 • eenmalig het kaartnummer van uw advocatenkaart in te lezen in uw regsol.be-profiel;
 • daarna eenmalig uit te loggen en opnieuw in te loggen met advocatenkaart.
   

De eerste keer inloggen met advocatenkaart doet u als volgt:

 1. u logt in op regsol.be via CSAM (EID of Itsme) of op basis van uw emailadres en paswoord;
 2. u klikt rechts bovenaan op uw naam;
 3. u selecteert “gebruikersbeheer”;
 4. u sluit uw Card Reader aan op uw computer en schuift uw advocatenkaart erin;
 5. u klikt op de blauwe knop “nummer advocatenkaartuitlezen” en volgt de instructies;
 6. het nummer van uw advocatenkaartverschijnt in het daarvoor voorziene vak;
 7. u meldt zich af bij regsol.be en komt terug op het inlogscherm terecht;
 8. u kiest op het inlogscherm voor de optie “inloggen met advocatenkaart”;
 9. u sluit uw Card Reader aan op uw computer, schuift uw advocatenkaart erin en volgt de instructies;
 10. u kan sterk geauthenticeerde acties uitvoeren aangezien u sterk ingelogd bent met uw advocatenkaart.
   

Een tweede of volgende keer inloggen met advocatenkaartdoet u als volgt:

 1. u surft naar regsol.be;
 2. u kiest op het inlogscherm voor de optie “inloggen met advocatenkaart”;
 3. u sluit uw Card Reader aan op uw computer, schuift uw advocatenkaart erin en volgt de instructies;
 4. u kan sterk geauthenticeerde acties uitvoeren aangezien u sterk ingelogd bent met uw advocatenkaart.

Hebt u uw ID-kaart nog niet ingelezen in uw gebruikersgegevens?
➔Lees vanaf stap 2

Hebt u uw ID-kaart wel al ingelezen in uw gebruikersgegevens maar bent u momenteel ingelogd met uw email en paswoord?
➔Lees vanaf stap 6


Stap 1:
Ga naar www.regsol.been log in met uw huidig e-mailadres en wachtwoord. 

Belangrijk: indien u vroeger reeds inlogde met uw elektronische identiteitskaart, dan kunt u ook voor een eerste bezoek na 18/11/2019 kiezen voorde optie “Log in met e-ID” i.p.v. in te loggen via e-mailadres en wachtwoord. Zolang u echter de onderstaande stappen 2 t.e.m. 8 niet doorlopen hebt, zult u echter niet sterk geauthenticeerd zijn. Zolang het rijksregisternummer in uw persoonsprofiel niet extra werd gevalideerd, blijft u zwak geauthenticeerd.

Stap 2:
Ga naar uw “gebruikersbeheer” in regsol.be, en zoek daar uw persoonlijke gegevens. Klik op de knop “wijzigen”. 

Let op: indien u vroeger reeds inlogde met uw elektronische identiteitskaart, zult u daar uw rijksregisternummer reeds ingevuld zien staan. Het is echter noodzakelijk om onderstaande stappen één maal te doorlopen ter bevestiging van de correctheid van uw rijksregisternummer.

Stap 3:
Klik naast het veld “Rijksregisternummer” op de knop “Rijksregisternummer ophalen”.

Stap 4:
Door deze actie wordt u omgeleid naar het inlogportaal van de Belgische overheid. Hier kiest u om in te loggen volgens één van de aangeboden methodes (eID of itsme). Vervolgens volgt u de stappen die nodig zijn voor deze aanmeldprocedure (bv. ingeven van PIN-code indien u hebt gekozen voor aanmelden via eID).

Opgelet: Als u tijdens de inlogprocedure dit scherm ziet, gelieve u tot CSAM te wenden of de eID-software opnieuw te installeren op uw computer zoals aangegeven op dit scherm. De RegSol-helpdesk kan u niet helpen met CSAM-gerelateerde problemen.

Csam

 

Stap 5:
Na het voltooien van de inlogprocedure, zult u opnieuw omgeleid worden naar uw persoonlijk profiel op RegSol. Verifieer of uw rijksregisternummer correct is ingevuld. 

Let wel: u bent momenteel nog niet sterk geauthenticeerd!

Stap 6:
Log uit op www.regsol.be via de functie “afmelden”, die u vindt onder het pijltje naast uw emailadres rechtsboven.U komt weer terecht op het loginscherm van RegSol.

Stap 7:
Kies voor “Log in via eID”. U wordt opnieuw omgeleid naar het portaal van de Belgische overheid en kunt opnieuw inloggen op één van de aangeboden manieren (eID of IT’sme).

Stap 8:
Na het voltooien van deze aanmeldingsprocedure (voor de tweede maal), wordt u opnieuw omgeleid naar RegSol, waar u op dat moment sterk geauthenticeerd bent aangemeld. Voor volgende bezoeken aan RegSol is het uiteraard enkel nodig om de stappen 7 en 8 te herhalen om telkens sterk geauthenticeerd te worden.

Opgelet: Zelfs als u voordien al in regsol.be inlogde met uw eID moet u na 18/11/2019-eerst uw eID-kaart inlezen met een kaartlezer-daarna kan u inloggen met uw eID.
 

Sterke authenticatie is enkel mogelijk op basis van een Belgisch rijksregisternummer of een bis-nummer. Hebt u deze niet en wil u toch een actie nemen in regsol.be, die een sterke authenticatie vereist, dan neemt u best contact met een Belgische advocaat die voor u deze handelingen zal kunnen uitvoeren.

Als er verschillende personen of verschillende afdelingen van uw organisatie werken in regsol.be, dan kan u de account van uw organisatie organiseren in groepen. Personen die zijn toegewezen aan eenzelfde groep kunnen mekaars dossiers zien en dus ook opvolgen. 
Wenst u dergelijke structuur op te zetten, dan hebt u (minstens 1) account-administrator nodig, en duidt u voor elke groep een groep-administrator aan.

Concreet kan u volgende niveau’s inbouwen:

 • Een account-administrator (of meerdere)
 • Een groep-administrator (of meerdere)
 • Gebruikers
   

Om verschillende personen uit uw organisatie binnen dezelfde account te laten werken, gaat u als volgt te werk:


Voeg eerst de personen toe aan uw account

 • Ga naar de tab “gebruikers” en voeg daar de gegevens van de toe te voegen persoon in. 
   

De account-administrator aanduiden

De persoon (d.w.z. het mailadres) die de account aanmaakt in regsol.be, wordt standaard ook de account-administrator. Enkel een account-administrator kan een andere account-administrator toevoegen of verwijderen.

Om een account-administrator toe te voegen of te verwijderen:

 • Ga naar “Gebruikersbeheer”.
 • Rechts ziet u een kader “Account-admin” staan. Daar kan u een account-admin toevoegen. 
 • Als u op de knop drukt, verschijnen alle reeds ingevoegde gebruikers binnen uw account, zodat u daar eventueel een account-administrator kan kiezen
 • U kan in hetzelfde kader een account-admin verwijderen door te klikken op het vuilnisbakje. 
   

Voeg een groep (of meerdere groepen) toe aan uw account

 • Klik op de tab “Groepen”
 • Vul de nodige gegevens in. 
 • Via de toets “acties” kan u de bestaande groep “bewerken”, gebruikers aan de groep toevoegen en verschillende rechten toekennen.
   

Belangrijk: enkel een account-administrator kan nieuwe groepen creëren.


Voeg de persoon toe aan een groep

ens een persoon is toegevoegd als gebruiker in uw account, kan hij ook worden toegewezen aan een groep.
Een persoon kan deel uitmaken van verschillende groepen.

Belangrijk: enkel een account-administrator kan nieuwe  gebruikers toevoegen, maar de groep-administrator kan bestaande gebruikers toevoegen aan zijn groep.

 • Ga naar de tab “Groepen”, kies “acties” en voeg daar een gebruiker toe die is aangemaakt in uw account. 
 • U kan in hetzelfde kader ook een gebruiker uit de groep verwijderen door te klikken op het vuilnisbakje.


Bepaal welke rechten de groep mag krijgen

Klik op de toets “Groepen” en kies de knop “acties”.
In de kolom van uw groep onder “rechten” kunt u de volgende rechten aanpassen:

 • Knop 1: een schuldvordering voorbereiden of een schuldvordering indienen
 • Knop 2: een nieuwe insolventieprocedure (een aangifte van faillissement of een verzoekschrift voor een gerechtelijke reorganisatie-procedure) indienen
 • Knop 3: hier duidt de account-administrator ook aan of het een gewone user betreft (rood) of een groep-admin(groen)

U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen door te klikken op uw e-mailadres bovenaan uw account.  Vervolgens klikt u op "gebruikersbeheer".

informatie_account_wijzigen01.png

informatie_account_wijzigen02.png

 

 informatie_account_wijzigen-03.png

 

Werken in regsol.be

Doorloop de gevraagde stappen en sla tussentijds op indien u niet alle informatie bij de hand hebt. U vindt uw voorlopig dossier later terug onder “mijn dossiers” in de vorm van een “draft”.  U kan de draft openen en verder werken tot u opnieuw tussentijds wenst op te slaan of tot u het dossier kan indienen.

Het is pas nadat u alle verplichte velden van alle stappen hebt ingevuld, dat u uw aangifte van faillissement effectief kunt indienen.

 

 aangifte van faillissement

 

De schuldeiser

 

U bent een Belgische rechtspersoon?

U bent verplicht uw schuldvordering digitaal in te dienen. Bij het invullen van de nodige gegevens kiest u de optie “Belgisch rechtspersoon”. U kan daarna onmiddellijk uw ondernemingsnummer invullen. Eens dat nummer ingevuld zal het platform onmiddellijk de verdere gegevens automatisch aanvullen met de gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Mochten bepaalde velden niet correct zijn, dan kan u ze steeds verbeteren.

U bent een Belgische natuurlijke persoon?

U mag uw schuldvordering digitaal indienen via dit platform, of haar schriftelijk indienen bij de curator.

 1. U wenst uw schuldvordering digitaal in te dienen?
  Bij het invullen van de nodige gegevens kiest u de optie “Belgisch natuurlijk persoon” en vult u uw gegevens verder in.
 2. U wenst uw schuldvordering schriftelijk in te dienen bij de curator?
  Neem contact met de curator die u de nodige documenten zal bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering. Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “Dossiers zoeken” of “Inzage vragen in een openstaand dossier”  bij de “algemene informatie” van het dossier.
   

U bent een Belgische overheidsinstelling?

U bent verplicht uw schuldvordering digitaal in te dienen.

U bent een buitenlandse rechtspersoon of natuurlijke persoon?

 1. U wordt vertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigde (advocaat, accountant…)?
  Deze persoon zal online via dit platform de schuldvorderingen kunnen indienen.
 2. U wordt niet vertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigde?
  Neem contact op met de curator: deze zal u de nodige documenten bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering.  Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “Dossiers zoeken” of “Inzage vragen in een openstaand dossier” bij de “algemene informatie” van het dossier.
   

U bent een buitenlandse overheidsinstelling?

Neem contact op met de curator: deze zal u de nodige documenten bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering. Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “Dossiers zoeken” of “Inzage vragen in een openstaand dossier” bij de “algemene informatie” van het dossier.

U bent  gemachtigde van een schuldeiser?

Als advocaat, accountant, zaakwaarnemer of andere gemachtigde kunt u schuldvorderingen indienen in opdracht van de schuldeiser.
U gaat als volgt te werk:

 • U kiest de toets “schuldvordering indienen als gemachtigde”
 • U vult dan eerst  de gegevens van de schuldeiser in.
 • U vult verder alle gegevens i.v.m. de schuldvordering in.

   

De schuldvordering indienen

Om uw schuldvordering digitaal in te dienen hebt u nodig:

 • alle gegevens i.v.m. de schuldvordering (naam en adresgegevens, bedrag, stavingsstukken zoals facturen of contracten)
 • uw persoonlijke gegevens als schuldeiser (zitten vervat in uw account)
 • het rekeningnummer voor de betaling van eventuele dividenden

 

Belangrijk: om veiligheidsredenen wordt de applicatie automatisch afgesloten 30 minuten nadat u bent ingelogd. U kan de ingevoerde gegevens steeds "tijdelijk opslaan" zodat u ze opnieuw terugvindt wanneer u zich de volgende keer aanmeldt.
 

Uw digitale schuldvordering is slechts definitief ingediend en geldig nadat u eerst de gegevens hebt gevalideerd door de vermeldingen onderaan het overzicht (inzake correctieheid en volledigheid) aan te vinken.

U krijgt op het scherm een boodschap die meldt dat uw schuldvordering is ingediend, en u ontvangt een mail om dit te bevestigen.

 

Via de toets “Mijn schuldvorderingen” kunt u ofwel via “zoeken” een lijst opvragen van alle door u ingediende schuldvorderingen ofwel via ingave van de naam van het dossier in kwestie, de schuldvordering in kwestie opzoeken.

In deze lijst kunt u vervolgens de ingediende schuldvorderingen aanklikken om eventueel wijzigingen aan te brengen (bv. het ingediende bedrag wijzigen, een rekeningnummer aanpassen…). Eenmaal uw schuldvordering door de curator werd gekwalificeerd als “aanvaard” of “betwist”, kan u geen wijzigingen meer aanbrengen aan het bedrag van de schuldvordering.

Via de toets “Mijn dossiers” kan u nagaan in welke dossiers u toegang gekregen hebt als schuldeiser of belanghebbende. Als schuldeiser of belanghebbende, die toegang heeft tot een dossier, kan u dit dossier aanklikken in de lijst en naast de “algemene informatie”, ook de tab “schuldvorderingen” aanklikken. Dan krijgt u een lijst van alle schuldeisers die in het dossier in kwestie een schuldvordering hebben ingediend  en voor welk bedrag. Enkel bij uw eigen schuldvordering zal u de icoontjes zien staan om de schuldvordering te wijzigen, over te dragen of te downloaden.

Indien u wenst te weten welke kwalificatie de curator aan de schuldvorderingen van de andere schuldeisers gegeven heeft, dan dient u hiervoor naar de tab “tijdslijn” te gaan op de homepagina van het dossier en de PVs van verificatie te raadplegen.

 

U kunt uw aangifte van schuldvordering via DPA-RegSol aanpassen zolang uw schuldvordering de status “ingediend” heeft.

U dient hiervoor te klikken op de tab « MIJN SCHULDVORDERINGEN » in de hoofding.
Zoek vervolgens het dossier waarvoor u de aangifte van schuldvordering wenst aan te passen.

Om een schuldvordering aan te passen, volstaat het om eerst op de blauwe pen te klikken naast de aan te passen schuldvordering.

schuldvordering aanpassen


Klik vervolgens op schuldvordering wijzigen:

schuldvordering wijzigen


Pas de schuldvordering aan en klik tot slot op de knop « Indienen »

Een papieren schuldvordering (van voor 1 april 2017) aanpassen, moet op papier via de curator. De curator zal de wijzigingen aan de schuldvordering dan in het register invoeren.

 

Als u frequent schuldvorderingen indient, dan kan u deze inladen via een XML bestand.

Op de pagina “schuldvordering indienen” kunt u een ontwerp van de XML-file downloaden. U laadt uw ingevulde XML-file op in DPA-RegSol door te klikken op de toets (rechts) “Opladen via XML-file”. De velden van de aangifte zullen zich vullen met de gegevens van uw schuldvordering. Nadat de gegevens zijn ingevuld geeft u onderaan uw akkoord bij de voorwaarden (checkboxen aanvinken) en drukt u op “defintief indienen”.

Indien u via regsol.be bij het indienen van een:

 • aangifte van een faillissement
 • verzoekschrift tot GRP

meerdere documenten wenst op te laden onder een onderdeel, dan doet u dit in één beweging en door gebruik te maken van de Ctrl-toets op uw klavier.

Als u immers pas na het toevoegen van 1 document een ander toevoegt, zal uw oorspronkelijk opgeladen document verdwijnen.

Na het inloggen komt u op een dashboard waar u de belangrijkste functies terugvindt:

 • U kan een nieuw insolventiedossier indienen, een nieuwe schuldvordering indienen, of inzage vragen in een openstaand dossier.
 • U vindt er een lijst van “uw dossiers” en een rechtstreekse link naar de lijst van “uw schuldvorderingen”
 • U kan er ook eenvoudig zoeken op basis van een ondernemingsnummer of een naam van een dossier. Indien u op naam zoekt, hoeft u niet de volledige naam in te geven. Een deel van de naam is voldoende en dikwijls beter indien u niet 100% zeker bent van de spelling.

 

 • Klik in uw lijst schuldvorderingen in de kolom “acties” op de dubbele pijl (= overdragen).
 • Selecteer “aan een collega” in het keuzemenu.
 • Selecteer dan de juiste groep en de juiste gebruiker en klik op “Overdragen”.

 

U kan uw schuldvordering overdragen aan een andere schuldeiser of diens gemachtigde, op voorwaarde dat zij een account hebben in DPA-RegSol.

Klik in uw lijst schuldvorderingen in de kolom “acties” op de dubbele pijl (= overdragen).

schuldvordering doorgeven

Selecteer in het keuzemenu ”aan een schuldeiser of zijn gemachtigde” en zoek bij “gemachtigde” op ondernemingsnummer of rijksregisternummer.  Als u geen resultaat krijgt, vul dan alle gegevens correct in. Klik nadien op “Overdragen”.

 

Een schuldvordering overdragen kan per schuldvordering, maar ook in bulk.  Als u één schuldvordering wil overdragen dan klikt u in de lijst onder “mijn schuldvorderingen” onder “acties” op de dubbele pijl. 

Als u schuldvorderingen in bulk wil overdragen dan klikt u  in de lijst onder “mijn schuldvorderingen” eerst alle schuldvorderingen die u wenst over te dragen aan en selecteert u daarna helemaal rechts bovenaan  “overdragen in bulk”.

 

Wanneer u een nieuw dossier indient (een aangifte faillissement of een verzoekschrift GRP) moet u in verschillende stappen bijlagen toevoegen.

Als u in één van die stappen een verkeerd document oplaadt en u wil dat verwijderen, dan gaat u als volgt te werk:

 • u kan in de stap in kwestie een nieuw document toevoegen dat dan in de plaats komt van het verkeerde document  
 • u kan ook doorgaan naar de volgende stappen en dan terugkeren – bij alle opgeladen documenten zal een vuilnisbakje staan, waarop u kan klikken om het document uit de stap in kwestie te verwijderen
 • u kan het dossier ook ‘voorlopig opslaan’. Als u nadien het dossier opent via “mijn dossiers”, dan zal het vuilnisbakje ook verschijnen bij elk opgeladen document.
   

Opgelet! Eens uw dossier is ingediend, kan u de opgeladen documenten niet meer verwijderen.

Voor elk dossier waarvoor u een schuldvordering hebt ingediend, hebt u toegang  tot

 • de algemene informatie van het dossier onder de tab “algemene informatie”
 • de schuldvorderingen ingediend door andere schuldeisers onder de tab “schuldvorderingen”
 • de stukken (aangiftes, documenten, vonnissen, processen-verbaal,…) die bij het dossier horen en waarvoor u inzagerecht hebt – onder de tab “tijdslijn”. Uw inzagerechten worden geregeld door de faillissementswet van 8 augustus 1997, Boek XX Insolventie van Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten.
     
  • het vonnis van failliet verklaring, het vonnis dat het tijdstip van staking van betalingen bepaalt;
  • de beschikkingen van de rechter-commissaris;
  • het Proces-Verbaal van plaatsopneming;
  • het Proces-Verbaal van inventaris;
  • de aangiften van schuldvordering en hun bijlagen;
  • het Proces-Verbaal van nazicht van schuldvorderingen;
  • de door de curatoren opgemaakte verslagen en uitdelingslijsten;
  • de lijst van de dadingen en de homologaties;
  • de vereenvoudigde rekening.

Als u schuldeiser of schuldenaar bent en u heeft een raadsman die toegang heeft tot uw dossier of schuldvordering, dan ziet u precies dezelfde documenten als uw raadsman.

U kan ook zelf stukken toevoegen in een faillissementsdossier, al zijn de acties die u kan ondernemen beperkt. In een gerechtelijke reorganisatieprocedure kan u niet zelf stukken toevoegen als uw dossier wordt beheerd door een raadsman.

Wenst u een andere raadsman aan te duiden of uw dossier of schuldvordering zelf te beheren?
In geval van een gerechtelijke reorganisatieprocedure:

 • Ofwel kan uw eerste raadsman u toevoegen als schuldenaar omdat u het dossier zelf wil opvolgen, daarna kan u de raadsman verwijderen en/of een nieuwe raadsman toevoegen.

 • Ofwel kan een nieuwe raadsman toegang vragen tot het dossier: de gedelegeerd rechter kan de toegang verlenen en de toegang van de eerste raadsman ongedaan maken.
   

In geval van een faillissement:

 • Ofwel vraagt een nieuwe raadsman toegang tot het dossier: de rechter-commissaris kan deze aanvraag voor toegang goedkeuren en de toegang voor de eerste raadsman ongedaan maken.

 • Ofwel, als u zelf uw dossier of schuldvorderingen wenst op te volgen, kan u zelf toegang vragen aan de rechter-commissaris.

   

 

Notificaties

De notificaties in RegSol zijn boodschappen die bestemd zijn voor gebruikers van regsol.be die gekoppeld zijn aan één of meerdere dossiers in RegSol. De notificaties worden automatisch verstuurd door RegSol, als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Er komt geen andere gebruiker aan te pas om deze te verzenden.

De notificaties zijn zichtbaar voor alle leden van uw groep. U vindt ze terug op uw dashboard op RegSol of in het detail van het dossier.

 

Berichten

Een bericht is een boodschap die een andere actor in een dossier in RegSol gepost heeft en die voor u bestemd is.  De berichten in RegSol kunnen nooit een bijlage bevatten.

De berichten zijn enkel zichtbaar voor de persoon in de groep die als contactpersoon aangeduid staat. Bent u de enige gebruiker in uw groep, dan bent u automatisch contactpersoon en zal u de berichten zien. U vindt uw berichten terug op uw dashboard op RegSol of in het detail van het dossier.

 

E-mails

U kan in het gebruikersbeheer aangeven welke mails van RegSol u wenst te ontvangen. Klik  rechts bovenaan op uw naam, klik op ‘gebruikersbeheer’, klik op de blauwe knop “Wijzigen” bij persoonlijke gegevens en selecteer  daar of u e-mails wenst te ontvangen van de berichten, van de notificaties of bij aanpassing van uw gebruiksrechten.

Als u in uw gebruikersbeheer hebt aangevinkt dat u een mail wenst te ontvangen om aan te kondigen dat er een bericht voor u klaarstaat, dan verstuurt RegSol u een mail om aan te kondigen dat er in RegSol een boodschap voor u klaarstaat. U ontvangt in de mail de grote lijnen van de boodschap, maar – om veiligheidsredenen - niet de details.

Als u in uw gebruikersbeheer hebt aangevinkt dat u een mail wenst te ontvangen van uw dagelijkse notificaties, dan ontvangt u 1 keer per dag een overzichtsmail die alle notificaties en ook persoonlijke berichten van die dag in uw dossiers bevat.  Deze mail wordt dus niet onmiddellijk bij elke notificatie gestuurd, maar vertrekt slechts 1 keer per dag.

Een bericht versturen

Alle gebruikers van regsol.be die toegang hebben tot het dossier kunnen in dit dossier een bericht versturen. 

Een bericht versturen in regsol.be kan naar

 • De curator
 • De rechter-commissaris
 • De griffie 
 • De gedelegeerd rechter (bij GRP)
 • De advocaat van de schuldenaar of schuldenaar (enkel bij GRP)
 • De gerechtsmandataris (bij GRP)
 • De voorlopig bewindvoerder (bij GRP)
 •  ….
   

Wenst u een bericht voorlopig op te slaan en later te verzenden, klik dan op “Opslaan”. U zal het “voorlopige” bericht terugvinden onder de tab “Concepten”, u kan het steeds bewerken en daarna versturen.

 

Een bericht ontvangen

Als er een bericht naar u werd verzonden, vindt u dat terug op uw dashboard onder de tab “Berichten” en in het betrokken dossier onder de tab “Berichten” / “inbox”.
Let wel: enkel als u bent aangeduid als contactpersoon voor de groep waartoe u behoort, zal u berichten ontvangen. Indien u het enige lid bent van uw groep/account op regsol.be, bent u automatisch contactpersoon en ontvangt u dus sowieso de berichten die naar u(w account) worden verzonden.

Wenst u een e-mail te ontvangen om aan te kondigen dat er in regsol.be een bericht voor u klaar staat? Klik dan rechts bovenaan op uw naam, klik op ‘gebruikersbeheer’, klik op de blauwe knop “wijzigen” bij persoonlijke gegevens en vink daar aan dat u e-mails wenst te ontvangen van de berichten en/of notificaties.

Definitie van Boek XX : Elke onderneming wiens activiteit er hoofdzakelijk in bestaat om, op onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid, intellectuele prestaties te verrichten waarvoor een voorafgaande opleiding en een permanente vorming is vereist en die onderworpen is aan een plichtenleer waarvan de naleving door of krachtens een door de wet aangeduide tuchtrechtelijke instelling kan worden afgedwongen.
Als het vrij beroep in kwestie beantwoordt aan deze definitie, dan is het opgenomen in de lijst die verschijnt in het aangifteformulier.

Momenteel bevat deze lijst volgende beroepen:

 1. Advocaten
 2. Gerechtsdeurwaarders
 3. Notarissen
 4. Apothekers
 5. Artsen
 6. Dierenartsen
 7. Psychologen
 8. Architecten
 9. Vastgoedmakelaars
 10. Bedrijfsrevisoren
 11. Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
 12. Accountants en belastingconsulenten
   

De rechtbank zal, conform de bepalingen in BOEK XX, beslissen wanneer er een mandataris,  specifiek in het kader van dit vrije beroep, (mede) moet worden aangesteld.

De vrije beroepen die NIET opgenomen zijn in deze lijst die verschijnt in het aangifteformulier, vallen onder de algemene bepalingen van de insolventiewet.

 

Op de startpagina van regsol.be, vindt u deze lijsten terug onder de blauwe tegels onderaan de pagina :

 

Lijst_curatoren

Voor het neerleggen van een verzoekschrift GRP dient u voorafgaandelijk de door de Wet verplicht opgelegde bijdrage voor het Fonds Juridische Tweedelijnsbijstand, ten bedrage van 20,00 €, te betalen. Bij het indienen van het verzoekschrift zal u automatisch geïnformeerd worden over o.a. de bankrekening waarop dient betaald te worden.
 
Pas op het ogenblik dat de bijdrage effectief ontvangen is door de rechtbank, zal het verzoekschrift ingeschreven worden.
 
Voor zeer dringende aangelegenheden neemt u best contact met de griffie om, eventueel in contanten, deze bijdrage te gaan betalen op de griffie.

De maximale grootte is 15 MB per bestand. Een pdf-bestand dat te groot is om op te laden, kan u eenvoudig zelf verkleinen door het op te splitsen. U ontvangt een foutmelding als het bestand te groot is.
 
Bestand splitsen
Om pdf documenten te splitsen raden wij u in de eerste plaats contact op te nemen met uw IT-afdeling. Indien u niet beschikt over een IT-afdeling kan u ook zelf een software installeren. Wij raden het gebruik van een online webdienst ten strengste af vanwege de gevoeligheid van de informatie.

PDFsam Basic
Het gebruik van onderstaande informatie is enkel adviserend en is op eigen verantwoordelijkheid. 
PDFsam Basic (https://www.pdfsam.org/) is een gratis open source desktop applicatie om pdf documenten te splitsen, samen te voegen, te draaien. De documentatie hieronder is gebaseerd op versie 3.3.2. van de applicatie.Na de installatie heeft u de keuze uit een aantal tegels:

Pdf sam01

 

Selecteer uw bronbestand, de grootte waarbij er gesplitst dient te worden (bv 10MB), de locatie van het uitvoerbestand en klik op uitvoeren:

Pdf sam02

 

Klik bij voltooid op “Open”:

Pdf sam03

 

Uw bestandsverkenner wordt geopend op de locatie van de bestanden:

Pdf sam04

 

Het document werd gesplitst op 10MB grootte en de bestandsnaam wordt voorafgegaan door de paginanummer waar er gesplitst werd. 

U kan nu de documenten opladen zonder de limiet van 15MB te overschrijden.
 
 

Toegang tot of inzage dossiers

Iedereen kan inzage vragen in een openstaand dossier. U zoekt het dossier in kwestie door te klikken op “inzage vragen in een openstaand dossier” op de homepagina. Uw toegangsaanvraag wordt beoordeeld door:

 • de curator - voor faillissementen van voor 1 mei 2018
 • de rechter-commissaris - voor faillissementen van na 1 mei 2018
 • de gedelegeerd rechter - voor gerechtelijke reorganisatieprocedures wanneer de aanvraag tot toegang wordt gesteld door een andere partij dan een schuldeiser
 • De schuldenaar ( of zijn raadsman)  - voor de gerechtelijke reorganisatieprocedures, wanneer de vraag tot toegang wordt gesteld door een schuldeiser
   

U krijgt een mail en een notificatie van zodra uw toegang is toegekend. Indien de toegang geweigerd wordt, krijgt u eveneens de reden daarvoor medegedeeld in de notificatie en de mail.
Indien u toegang heeft tot een dossier en het dossier wordt gesloten, dan blijft die toegang voor u bestaan in het archief van RegSol.

Indien u nog geen toegang heeft tot een dossier dat ondertussen werd afgesloten, dan komt de vraag terecht bij de griffie van de betrokken Ondernemingsrechtbank, die u dan de toegang kan geven door u uit te nodigen inzage te nemen in een gesloten dossier in het archief.

U kan via DPA-RegSol alle openstaande faillissementen en gerechtelijke reorganisatieprocedures opzoeken, er inzage in vragen of er een schuldvordering voor indienen.

Indien u als schuldenaar, schuldeiser, derde of advocaat van één van van deze, toegang had tot een dossier dat ondertussen gearchiveerd werd, dan zal u ook na archivering van het dossier inzage houden in het dossier.

Indien u nog geen toegang heeft tot een dossier dat ondertussen werd afgesloten, dan komt de vraag terecht bij de griffie van de betrokken Ondernemingsrechtbank, die u dan de toegang kan geven door u uit te nodigen inzage te nemen in een gesloten dossier in het archief.

 

In functie van de rol die u hebt in een dossier, zult u al dan niet personen toegang kunnen geven tot één van uw dossiers. Indien u bijvoorbeeld schuldenaar bent, zult u toegang kunnen geven tot één of meerdere van uw advocaten.

 • Zoek eerst het dossier waartoe u toegang wilt geven. Klik hiervoor op de tab "MIJN DOSSIERS".
 • Klik in de lijst op het dossier waarvoor u toegang wilt geven.
 • Klik op de tab "SCHULDENAAR/ADVOCAAT".
 • Klik op de optie "Schuldenaar/advocaat toevoegen".
 • Er zal een pop-up verschijnen. Vul alle verplichte velden in en klik vervolgens op "toevoegen".

 

U wenst een verjaringsstuitende aangifte van schuldvordering in te dienen in een dossier waar u nog geen toegang toe heeft?

Om een verjaringsstuitende aangifte van schuldvordering in te dienen in een GRP waar u nog geen toegang toe heeft, moet eerst en vooral het betreffende dossier gevonden worden. Om dit te doen, moet u eerst klikken op de tab "DOSSIERS ZOEKEN" in de hoofding.
 
Er bestaan vervolgens verscheidene velden die toelaten om een dossier te vinden:

 • Naam van de onderneming
 • Ondernemingsnummer
 • Postcode/plaats
 • Type procedure

 
In het algemeen is het gemakkelijker om een dossier te vinden door enkel gebruik te maken van het ondernemingsnummer.

Denk eraan dat het systeem standaard in de faillissementsdossiers zoekt. Indien u een dossier in GRP wenst te zoeken, zult u dus het soort “procedure” moeten wijzigen onderaan in het menu.
 
Na het dossier in GRP waarvoor u een aangifte van schuldvordering wenst in te dienen te hebben gevonden, moet u vervolgens klikken op de optie "Opladen schuldvordering”.


 
U wenst een verjaringsstuitende aangifte van schuldvordering in te dienen in een dossier waar u reeds toegang toe heeft?

Ga naar de tab “Mijn dossiers” om het betreffende dossier te vinden. Klik op de optie “Opladen schuldvordering”.

Opmerking: 
In tegenstelling tot bij faillissementen waar u automatisch toegang krijgt tot het dossier als schuldeiser van zodra u een schuldvordering hebt ingediend, moet u bij een GRP een afzonderlijk verzoek om inzage in het dossier indienen, dat los staat van de mogelijkheid om een verjaringsstuitende aangifte van schuldvordering in te dienen.

Voor elk dossier waarvoor u inzagerecht hebt gekregen, hebt u toegang tot

 • de algemene informatie van het dossier onder de tab “algemene informatie”
 • de schuldvorderingen ingediend door andere schuldeisers onder de tab “schuldvorderingen”
 • de stukken (aangiftes, documenten, vonnissen, processen-verbaal,…) die bij het dossier horen en waarvoor u inzagerecht hebt – onder de tab “tijdslijn”. 
   
  • het vonnis van failliet verklaring, het vonnis dat het tijdstip van staking van betalingen bepaalt;
  • de beschikkingen van de rechter-commissaris;
  • het Proces-Verbaal van plaatsopneming;
  • het Proces-Verbaal van inventaris;
  • de aangiften van schuldvordering en hun bijlagen;
  • het Proces-Verbaal van nazicht van schuldvorderingen;
  • de door de curatoren opgemaakte verslagen en uitdelingslijsten;
  • de lijst van de dadingen en de homologaties;
  • de vereenvoudigde rekening.
    

Uw inzagerechten worden geregeld door de Faillissementswet van 8 augustus 1997, Boek XX Insolventie van Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten.*

Concreet houdt dit in dat u

 • de stukken die u zelf toevoegde steeds ziet in uw dossiers
 • in geval van een faillissementsdossiers de stukken die worden behandeld binnen de rechtbank slechts kan consulteren nadat ze door de verschillende actoren (curator, rechter-commissaris, griffie) werden behandeld en door de griffie zijn gevalideerd
 • in geval van een GRP-dossier alle stukken ziet zodra ze werden opgeladen, voor zover het documenten zijn die u volgens de inzagerechten (zie hierboven) mag consulteren
   

*De inzagerechten, net zoals de schrijfrechten, zijn geregeld bij Koninklijk Besluit dd. 23 maart 2017, gewijzigd door het Koninklijk Besluit dd. 26 april 2018 (B.S. 30.04.2018 - Ed.2).  

Via het publieke luik kan u geen dossier meer inkijken indien u er geen toegang toe had voordat het werd gesloten.

Wil u toch toegang krijgen tot een gesloten dossier, dan kan u een mail sturen naar de griffier van de ondernemingsrechtbank in kwestie. De contactgegevens van de (Insolventie)griffie vindt u terug op de website van de Hoven en Rechtbanken https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl of  https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr. De griffie kan u toegang geven door u uit te nodigen in het dossier. 

De griffier zal daarvoor volgende info van u nodig hebben:

 • naam
 • voornaam
 • rijksregisternummer
 • adres
 • emailadres
 • naam onderneming (indien van toepassing)
 • eventueel afwijkende handelsbenaming (indien van toepassing)
 • vennootschapsvorm (indien van toepassing)
 • ondernemingsnummer (indien van toepassing)
 • adres onderneming (indien van toepassing)

 
Gelieve deze informatie dus zeker te vermelden in uw mail naar de griffie.

Nadat de griffie u heeft uitgenodigd tot het dossier, ontvangt u hiervan een mail. Na registreren en/of inloggen op regsol.be, vindt u het gesloten dossier terug onder de tab “mijn dossiers”.

Had u wel toegang tot een dossier voor het gesloten werd, dan blijft dit dossier voor u ook toegankelijk nadat het gesloten is. U vindt het terug bij ‘Mijn dossiers’.  

Opgelet: om een gesloten dossier te consulteren moet  ‘Ook zoeken in gesloten dossiers’ aangevinkt staan.

De tijdslijnen “verzoekschrift GRP” en “aangifte faillissement” worden automatisch “afgesloten” nadat het vonnis van faillissement of GRP is opgeladen.

Concreet betekent dit dat u na het vonnis dat het dossier opent, geen items meer kan toevoegen aan de afgesloten tijdslijnen van “verzoekschrift GRP” en “aangifte faillissement”.
 

Algemene vragen

Indien RegSol in een verkeerde taal staat, gaat u als volgt te werk:

 • Kies onderaan links in de footer-balk de taal die u verkiest
 • Indien de taal niet aanpast, klik dan “ctrl+F5”, log uit en log daarna opnieuw in
 • Indien u nog problemen ondervindt, wis dan uw “geschiedenis” (cache + cookies) en log opnieuw in en uit
 • Controleer tenslotte – mocht bovenstaande het probleem nog steeds niet opgelost hebben – de taal van uw computerinstellingen.

Dat zijn boodschappen tussen een gebruiker van het publieke luik en een juridische actor in het private luik (zoals bijvoorbeeld de curator, de griffie, de gedelegeerd rechter of de rechter-commissaris). Deze berichten worden enkel gezien door de verzender en de geadresseerde.

In het publieke luik komt bij een bericht of een antwoord op een bericht vanwege een juridische actor in het private luik, een mail over dit bericht of antwoord in de inbox van de default contactpersoon van de groep (en NIET bij de eigenlijke gebruiker die het bericht verzond, tenzij deze de default contactpersoon is). De eigenlijke gebruiker, net zoals alle andere gebruikers van de groep, kan het bericht te allen tijde raadplegen in de tab “berichten” van het dossier.

De inhoud van de berichten is vrij te bepalen door de opsteller van het bericht.

 

Dat zijn automatische meldingen die DPA-RegSol verstuurt wanneer een bepaalde actie werd voltooid  in het programma. In bepaalde gevallen voorziet de wet dat u op de hoogte dient gesteld te worden van bepaalde acties in het dossier: de notificaties zijn de weerslag van deze verplichting en blijven aan het dossier verbonden, zodat u (en eventueel alle gebruikers binnen uw groep) deze te allen tijde kunt raadplegen.

De mail kondigt aan dat er in RegSol specifieke informatie beschikbaar is voor u.  Een mail is echter onvoldoende beveiligd om vertrouwelijke informatie uit te wisselen.  Daarom moet u doorklikken naar RegSol om de volledige boodschap te kunnen consulteren in een beveiligde omgeving. Een bijkomend voordeel is dat de boodschap ook bewaard blijft en dus steeds geconsulteerd kan worden.

In het “gebruikersbeheer” (klik op het driehoekje naast uw mailadres bovenaan om het te zien) kunt u kiezen of u wel of niet een e-mail ontvangt als gebruiker van DPA-RegSol indien er binnen regsol.be een bericht of een notificatie voor u verschijnt. Een groen vinkje betekent dat u een e-mail wenst te ontvangen. Indien u dat niet wenst, klik dan op wijzigen en vink uit wat u niet meer wenst te ontvangen per e-mail.

Opgelet: Indien u aanduidt dat u geen mails wenst te ontvangen, dan zal ook de default contactpersoon van uw groep geen mails ontvangen indien u de indiener bent. De notificaties blijven evenwel te allen tijde zichtbaar in het dossier voor alle gebruikers van de groep.

Contacteer onze helpdesk op NL : 02 307 70 30 / FR : 02 588 88 22 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u00  of zend een mailtje naar support@regsol.be

U vindt het nummer ook links van uw mailadres wanneer u op het vraagtekentje klikt.

 

Iemand van ons support team kan uw scherm overnemen zodat wij live aan u kunnen tonen hoe wij uw vraag of probleem oplossen.

De helpdeskmedewerker zal uitleggen hoe u kunt werken met Team Viewer.

 

Voor advocaten

Om uw nieuwe advocatenkaart te koppelen aan uw profiel in regsol.be, moet u  eerst inloggen met uw mailadres en wachtwoord.  
 
Eens ingelogd, klikt u op uw mailadres rechtsboven en gaat u naar “Gebruikersbeheer”.
 
 Voor advocaten 01
 
Op de pagina met uw gebruikersgegevens drukt u op de knop “wijzigen” in het kader “Persoonlijke gegevens”.
 
 Voor advocaten 02
 
Vervolgens steekt u uw nieuwe advocatenkaart in uw kaartlezer en drukt u op “nummer advocatenkaart uitlezen”. 

 Voor advocaten 03


U zal worden doorverwezen naar de ZETES-omgeving waar u de PIN-code van uw nieuwe kaart (4 cijfers) opgeeft.

Het nummer dat in het kader verschijnt komt nu overeen met het nummer op de achterkant van uw advocatenkaart.

Na uitloggen, kan u sterk inloggen met uw nieuwe advocatenkaart.