In een vorige nieuwsbrief lieten we een kantoormedewerkster aan het woord over hoe zij DPA-Deposit ervaart. We waren ook wel benieuwd naar de mening van iemand aan de andere kant van het digitale DPA-Deposit kanaal.

Christine Rottiers, waarnemend hoofdgriffier van het Vredegerecht Anderlecht 1 en 2, kan advocaten alleen maar aansporen om besluiten via DPA-Deposit neer te leggen. Voor haar zouden er nog veel meer brieven, verslagen en verzoeken digitaal verstuurd mogen worden.

 

 

Wat is voor de griffie het grote voordeel aan DPA-Deposit?

“Het digitaal neerleggen van besluiten bespaart ons heel veel tijd. En toch zijn er nog advocaten die – om op het nippertje binnen de termijn neer te leggen – een kopie van hun besluiten zowel per fax als per email sturen én het origineel nog eens per gewone brief. We krijgen dus 3 keer dezelfde besluiten voor dezelfde partij. Dat is een pak papier als je weet dat de griffie van het Vredegerecht Anderlecht voor 2 kantons werkt. Hier komen wekelijks immers +/- 250 dossiers in openbare zitting voor en worden ongeveer 200 vonnissen en +/- 50 beschikkingen per week gemaakt en verzonden.

Besluiten die digitaal worden doorgestuurd besparen ons veel tijd. De besluiten worden immers als origineel aanvaard en komen rechtstreeks in het juiste dossier in ons MACH-systeem. Besluiten en stukken die per brief verstuurd worden, gaan wel eens verloren en bovendien zijn postzegels ook niet gratis. “

 

Hoe zou u willen dat de digitalisering van Justitie evolueert?

“Voor mij zouden alle verzoekschriften, brieven en stukken via DPA mogen verstuurd worden. Het zou bijvoorbeeld heel nuttig zijn mochten advocaten hun verslagen aangaande de beschermde personen die onder bewindvoering staan, via DPA kunnen ingeven. Zo kunnen ze tijdig hun rapporten neerleggen en komen die rechtstreeks in het goede MACH-dossier. Het zou natuurlijk ook interessant zijn als wij onze vonnissen en besluiten via elektronische weg zouden kunnen versturen, maar dat moet dan wel geautomatiseerd verlopen en dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”

 

Hebt u nog een boodschap voor de advocaten?

“Wat ik zeker zou willen meedelen aan de advocaten is dat 3 keer besluiten sturen voor dezelfde partij onnodig én tijdrovend is voor de griffie. Ik kan het gebruik van  DPA-deposit alleen maar aanraden.”