Wat betekent de recente uitspraak van de Raad van State voor het gebruik van DPA-Deposit?

Raad van State vernietigt (gedeeltelijk) het koninklijk besluit van 9 oktober 2018 en het ministerieel besluit van diezelfde datum, die voor advocaten de verplichte en exclusieve toegang via DPA-Deposit invoerden. Wat nu?   Wat met conclusies die ik in het verleden via DPA-Deposit neerlegde? De gevolgen van de vernietigde besluiten  worden gehandhaafd voor het verleden […]

Delegatie aan uw assistent

Vanaf nu kan u een of meerdere assistenten op uw kantoor een mandaat geven om bepaalde handelingen uit te voeren via DPA-deposit. Zo kan die assistent in uw naam conclusies en stukken neerleggen bij de rechtbank. De handelingen zijn dezelfde als wanneer u zelf een neerlegging doet. Mandaat geven U geeft een assistent het expliciete […]

10 DPA-misverstanden uit de wereld geholpen

Misverstand 1: DPA vervangt E-deposit DPA is een initiatief van beide communautaire Ordes, goedgekeurd door alle Belgische balies, om de elektronische communicatie van de advocaten te vergemakkelijken. Het DPA-platform wordt vooral gefinancierd door leningen bij alle balies. De eerste toepassingen van DPA zijn de advocatenkaart, de gemeenschappelijke bron van advocatengegevens (CAB, common address book), de […]

DPA stap voor stap

Nog niet geheel vertrouwd met het DPA en zijn toepassingen? Dan kunt u aan de slag met dit stappenplan. Voorbereiding 1) U heeft een advocatenkaart aangevraagd Ja: Ga naar stap 2 Neen: Vraag uw kaart aan via deze link. Zorg er eerst voor dat uw facturatiegegevens correct staan ingevuld. 2) U ontving na de aanvraag […]

Koninklijk Besluit DPA-deposit gepubliceerd

Vandaag werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd (KB van 16/10/2018 tot wijziging van KB van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter Ger.W.). Dat bepaalt dat de minister van Justitie kan opleggen aan bepaalde beroepsgroepen om de door hun beroepsorganisatie beheerde informaticasystemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de informaticasystemen van Justitie, […]

Nieuwe rechtbanken en nieuw type document in DPA-deposit

Tegen eind dit jaar zou u bij bijna elke Belgische rechtbank via het elektronische kanaal van DPA-deposit moeten kunnen neerleggen. U kan bovendien niet enkel stukken en conclusies neerleggen, maar ook het nieuwe type ‘brief aan de rechtbank’. Nieuwe rechtbanken Justitie rolt haar centraal depositsysteem bij steeds meer rechtbanken uit. Zo zullen tegen eind 2018 […]

RegSol update: elektronisch handtekenen in het Register

Op 1 mei 2018 trad boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek Economisch Recht in werking. Door enkele technische aanpassingen aan het Register kan u nu elektronisch handtekenen. Elektronisch handtekenen Boek XX vermeldt in artt. XX.11 en XX.2-27° dat elke handeling die een handtekening vereist volledig digitaal kan, zolang een gekwalificeerde elektronische handtekening gebruikt […]