Elien Malfait, medewerkster van het in bouw- en vastgoedrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Ockier in Kortrijk, legt dagelijks meerdere conclusies via DPA-Deposit neer bij de griffie. “Per dossier neemt mij dat ongeveer 5 minuutjes van mijn tijd. Dat was vroeger wel anders. Omdat wij regelmatig in andere arrondissementen werken, moest ik eerst rondbellen voor een vervanger. Als je die dan eindelijk gevonden had, moest je hem uiteraard ook nog vergoeden. Dus dankzij DPA-Deposit kost het neerleggen van een conclusie ons minder tijd, zijn er minder kosten en ook minder stress om alles nog voor 16.00 uur neergelegd te hebben.”

Elien Malfait is zo te horen een overtuigde gebruikster van DPA-Deposit. “Zeer zeker, vandaag moest ik 10 conclusies neerleggen. Bij Ockier werken 23 advocaten en op het einde van de maand zijn er altijd meer conclusies neer te leggen. Wel, dat heeft me amper een uurtje tijd gekost. Als mandaathouder log ik in met mijn e-ID kaart en dat verloopt heel vlot”, verduidelijkt ze.

Gebruik je DPA-Deposit ook om de conclusies gratis naar een confrater of derden te versturen? “Eigenlijk doe ik dat altijd per mail, omdat ik niet zeker ben dat alle advocaten wel voldoende vertrouwd zijn met het DPA-platform en ook al weet ik dat conclusies versturen met DPA-Deposit veiliger is dan per mail en ben ik op die manier ook verzekerd dat de zending is toegekomen. Ik moet daar in de toekomst misschien een goede gewoonte van maken,” belooft Elien met een knipoog.

Zijn er zaken die volgens jou nog verbeterd kunnen worden aan DPA-Deposit. “Idealiter zouden we via dat kanaal ook verzoekschriften moeten kunnen versturen. Maar ik meen te weten dat dit in de toekomst voorzien is. Ik kijk er dus naar uit.”

Ervaar je soms technische problemen? “In het begin hadden we wel eens een probleem met een rolnummer of was het systeem buiten werking, maar dat gebeurt nu nog zelden.”  

Had jij verder nog opmerkingen of suggesties? “Nog te veel rechtbanken vragen om stukkenbundels per post te ontvangen en niet via DPA. Het zal nog wel even duren vooraleer iedereen mee is met de digitale evolutie, maar het ligt wel in de lijn van de algemene mentaliteitswijziging”, besluit Elien ons gesprek op een positieve noot.